O usługach prawnych ogólnie

Bardzo szeroka definicja usług prawnych mówi, że są to usługi ogólnospołeczne dotyczące doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych, doradztwa w zakresie certyfikacji, usługi powiernictwa i sądownictwa polubownego.

Usługi prawne – trendy

Ponieważ usługi prawne obejmują wszystkie dziedziny życia (sprawa spadkowa czy usunięcie słupka z działki) podmiotami korzystającymi z wyżej wymienionych usług są:
– klienci indywidualni,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje.Rynek usług prawnych w Polsce bardzo się zmienia na korzyść dla wszystkich – dzięki zastosowaniu technologii, jest lepsza dostępność usług, są one tańsze przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości i kwalifikacji adwokatów i radców. Także nowe regulacje w dostępie do zawodów przyczyniły się do korzystnej zmiany – zwiększyła się liczba prawników (zdaniem specjalistów do 2020 roku ich liczba może przekroczyć nawet 100 tysięcy), z których usług coraz chętniej korzystają firmy oraz klienci indywidualni. Koszt danej usługi sprzed dziesięciu lat jest dziś nawet połowę niższy. Oczywiście, wciąż daleko nam do innych Państw Unii, ale zmiana jest zauważalna i co ważne – ma bardzo duże szanse, by trafiła „pod strzechę” i przestała kojarzyć się z elitą.

Z jakich usług prawnych i najczęściej korzystają przedsiębiorstwa?

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się kwestie m.in.:
– prawa gospodarczego
– uczestnictwa w zamówieniach publicznych (np. przetargi)
– prawa nieruchomości (nabycie czy wykup budynku)
– prawa pracy (sprawy sporne z pracownikami)
– ochrony środowiska (szkody wyrządzone w środowisku przez prowadzoną działalność)
– podatków (interpretacja przepisów)
– prawa procesowego (reprezentacja, ugody)
– fuzje, przekształcenia i przejęcie spółek (pomoc przy wpisie do KRS)
– procesów upadłościowych
– własności intelektualnej (prawa autorskie)
– ochrony danych osobowych
– prawa górniczego i geologicznego.

Firmy prawnicze wyspecjalizowały się w kompleksowej obsłudze klientów – zapewniają im opiekę na każdym etapie transakcji, gwarantują dyspozycyjnego i stałego opiekuna. Bardzo dobrym i mile widzianym rozwiązaniem jest elastyczny wachlarz wynagrodzenia i elektroniczna archiwizacja dokumentów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here