okres wypowiedzenia

Każdy pracownik rozpoczynający swoją przygodę z rynkiem pracy powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia, które jego, jako pracownika będą dotyczyły podczas pracy na etacie. Pracownik przede wszystkim powinien się dowiedzieć takich kwestii, jak sposób wypłaty wynagrodzenia, jaki okres wypowiedzenia go dotyczy, ile dni urlopowych mu przysługuje oraz czy będzie mógł otrzymywać wynagrodzenie od pracodawcy, gdy zachoruje.

Szczególnie ważną kwestią są okresy wypowiedzenia. Bowiem w zależności od długości trwania zatrudnienia u określonego pracodawcy pracownik będzie związany koniecznością pozostawania w stosunku pracy przez wskazany przez ustawę okres wypowiedzenia. Jaki okres wypowiedzenia występuje przy umowie na okres próbny? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Umowa na okres próbny jest szczególną umową o pracę, jaką dopuszcza kodeks pracy. Jest to umowa zawarta, jak sama jej nazwa wskazuje, na czas próby. Okres próbny jest po to, aby pracodawca dowiedział się, czy będzie chciał dalej zatrudniać danego pracownika, czy też rozstanie się z nim po upływie okresu próbnego. Ale nie tylko umowa o pracę na czas próbny jest dla pracodawcy.

Także pracownik dzięki tej umowie może dowiedzieć się, czy taka praca mu odpowiada, czy dalej chce pracować u określonego pracodawcy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ prawo pracy pozwala zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy wypowiedzieć umowę na okres próbny z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dlatego tak ważne jest to jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w przypadku umowy na okres próbny.

Umowa o pracę na czas próbny, niezależnie od tego, na jaki okres została zawarta, może poprzedzić każdą inną umowę o pracę. Tak więc można zawrzeć ją przed zawarciem umowy na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy.

bez pracy

Ustawa dopuszcza możliwość pominięcia zawarcia tego rodzaju umowy o pracę, gdy pracodawca i pracownik umówili się wcześniej, że np. od razu zawrą umowę na czas określony. W takim przypadku konieczne jest dowiedzenie się jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał przy danej umowie zawartej z pracodawcą. Okres wypowiedzenia przy umowie innej niż umowa na czas próbny może bowiem różnić się i to znacząco.

Jeżeli w trakcie umowy o pracę na okres próbny pracodawca lub pracownik dojdą do wniosku, że nie chcą kontynuować współpracy i nie mają zamiaru czekać do samego końca umowy, mogą zakończyć stosunek pracy na postawie wypowiedzenia. Aby taki ruch ze strony pracownika i pracodawcy mógł być zgodny z prawem, należy trzymać się okresów wypowiedzenia wskazanych w kodeksie pracy. Okresy te zależne są od tego, na jaki czas dana umowa została zawarta.

Zasada jest bardzo prosta: im na dłuższy czas zawarto umowę na okres próbny, tym dłuższy jest okres wypowiedzenia. Zatem jeśli umowa na czas próbny jest zawarta na bardzo krótki okres, pracodawca i pracownik mogą bardzo szybko uwolnić się od wiążącego ich stosunku pracy. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje więc przy umowie na czas próbny?

Zgodnie z informacją wskazaną w poprzednim akapicie, jeżeli umowa o pracę została zawarta na okres próbny nieprzekraczający 2 tygodni, wówczas okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 dni robocze. W praktyce to oznacza, że pracownik bardzo szybko opuści stanowisko pracy – np. gdy złożył wypowiedzenie w poniedziałek, jeszcze w tym samym tygodniu odejdzie z pracy.

jaki okres wypowiedzenia

A jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał przy umowie o pracę na okres próbny wynoszący więcej niż 2 tygodnie? Wtedy pracodawca i pracownik będą musieli ze sobą współpracować jeszcze przez 1 tydzień. Z kolei przy umowie o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące, okres wypowiedzenia ulegnie wydłużeniu. Będzie wynosił 2 tygodnie. Widzimy zatem, że to, jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał pracownika i pracodawcę, zależy od długości trwania stosunku pracy na czas próbny.

Wiemy już jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał pracownika i pracodawcę w przypadku umowy o pracę na okres próbny. Na sam koniec warto wskazać, że umowę o pracę na czas próbny można rozwiązać za porozumieniem stron. Jest to ważne z punktu widzenia pracownika, który nie ma zamiaru dłużej pracować u danego pracodawcy, jak i samego pracodawcy, który nie chce zatrudniać określonego pracownika.

W przypadku takiego rozwiązania danego stosunku pracy nie jest konieczne stosowanie okresu wypowiedzenia. Zwykle umowa kończy się tego samego dnia. Wtedy wiedza na temat tego, jaki okres wypowiedzenia jest przy umowie na czas próby, okazuje się zbędna.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here